H-D Praha Challenge

Lidi mají rádi výzvy. Motorkáři dvojnásob. Znáš to – kdo dál, rychleji nebo víckrát... Co to tentokrát zkusit trochu jinak a najít nejkratší cestu k cíli. Jde o to pobavit se, prověřit svoje schopnosti plánování a navigace, ale hlavně – vyhrát balík peněz a zároveň podpořit dobrou věc!

Pouze 100 míst!

ZAREGISTRUJ SE!

Každý jezdec obdrží před startem souřadnice desíti průjezdních bodů a chytrou krabičku, která bude sledovat jeho polohu a měřit ujetou vzdálenost. Tvým úkolem je naplánovat a projet co nejkratší trasu. Ale pozor, žádné zkratky lesem, jedeme pouze po silnicích I., II. a III. třídy!

Startovné pro fyzické osoby je 1 000 Kč, pro reprezentanty firem 10 000 Kč. Vybrané startovné se rozdělí na půl. Polovinu bere vítěz, druhá polovina jde na vybraný charitativní projekt. Veškeré náklady spojené s pořádáním akce hradí H-D Praha. 

Tak co, jdeš do toho s námi?
Start a cíl: Dealerství H-D Praha, K Měchurce 12, Praha 5, 158 00
Délka trasy: cca 200 km
Značka tvého motocyklu nerozhoduje!
Naopak rozhoduje ujetá vzdálenost, nikoliv čas.
Registrace a info na challenge@harley-davidson-praha.cz 

 

 

 

PODROBNÁ PRAVIDLA 
Smluvní podmínky účasti v charitativním závodu Harley-Davidson Praha Challenge konaného 27.4.2019
 
Úvod
1.1. Organizátorem tohoto závodu je společnost Klasik Moto, a.s., IČ: 25735781, s registrovaným sídlem U Šalamounky 769/41, Praha, Česká republika.
1.2. Registrací do závodu vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami.

Účast v závodu
2.1. Šance vyhrát závod je otevřená všem, kdo jsou starší 18 let a vlastní platný řidičský průkaz k  řízení motocyklů bez omezení.
 
Registrace soutěžících
3.1. K účasti v tomto závodu musí uchazeči provést registraci a zaplatit startovné nejpozději v den závodu. Startovné je pro fyzické osoby 1.000 Kč s DPH a pro právnické osoby 10.000 Kč bez DPH. Právnická osoba bude uvedena jako partner závodu.
 
Průběh závodu
4.1. Jednotlivý účastník se může závodu účastnit pouze po předchozí registraci.
4.2. Každý účastník závodu obdrží před startem souřadnice desíti průjezdních bodů a trackovací jednotku Trexee, která bude sledovat jeho polohu a měřit ujetou vzdálenost. Úkolem je naplánovat a projet souřadnice nejkratší trasou. Je povoleno jet pouze po silnicích I., II. a III. třídy. Závod se jede v běžném silničním provozu. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platné  předpisy o provozu na pozemních komunikacích ČR, řídit se pokyny pořadatele a dbát bezpečnosti své i dalších účastníků silničního provozu. 
4.3. Závod se koná 27. 4. 2019, start i cíl je dvůr pražského dealerství H-D na adreseKlasik Moto, a.s., U Šalamounky 769/41, Praha.
 
Vítěz a výhra
5.1. Vítězem se stává účastník, který projede všech 10 průjezdních bodů a zároveň urazí při jejich průjezdu nejkratší trasu. Výsledný čas nehraje roli. Vítěz závodu vyhrává polovinu částky celkově vybraného startovného. Druhá polovina celkově vybraného startovného jde na 3 charitativní projekty, které budou zveřejněny nejpozději v den závodu před jeho započetím. O poměru rozdělení částky mezi jednotlivé charitativní projekty rozhodne 2. nejlepší závodník. O konečném vítězi rozhoduje komise společnosti Klasik Moto, a.s.
5.2. Veškeré případné další náklady, které účastníkům vzniknou při účasti na této akci, ponese sám účastník. Výhru nelze vymáhat právní cestou..  
 
Ostatní ujednání 
6.1. Od vítěze může být vyžadována přiměřená účast v propagaci ve spojení se závodem včetně publikování jména, fotografie a zeměpisné lokality. Účast v závodu znamená vyjádření souhlasu s tímto požadavkem.
6.2. Společnost Klasik Moto, a.s., si vyhrazuje právo upravit pravidla závodu, včetně změny data závodu, kdykoli závod zrušit, pokud si to vyžádají okolnosti mimo její kontrolu, a zrušit udělení ceny v případě zjištění nedodržení pravidel.
6.3. Společnost Klasik Moto, a.s., nenese žádnou odpovědnost za registrace, které nejsou vyplněné, došlo k jejich ztrátě nebo zpoždění platby za registraci z jakéhokoli důvodu.
6.4. Účastí v tomto závodu vyjadřujete bezvýhradný souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud potřebujete nějakou pomoc nebo máte jakékoli otázky týkající se pravidel, obraťte se na Klasik Moto, a.s., U Šalamounky 769/41, Praha, Česká republika.