H-D Praha Challenge 2

STARTUJEME 24. 4. 2021

Dostaneš 10 průjezdních bodů, projedeš je nejkratší trasou a vyhraješ 50 % z banku. Ta druhá půlka půjde letos na neziskovou organizaci Nedoklubko z.s. Tak co, cítíš se na to?

Netradiční charitativní výzva Harley-Davidson Praha Challenge je tu už po třetí! 

•    Nezáleží na značce, typu ani výkonu tvého motocyklu
•    Rozhoduje nejmenší ujetá vzdálenost, nikoliv čas
•    Jede se za každého počasí
•    Jsme připraveni i na bezkontaktní variantu
•    Maximum je 100 míst
•    Startovné je 1000 Kč pro smrtelníky, 10 000 pro jezdce reprezentující firmy
•    Žádný offroad
•    Start a cíl na dvoře dealerství H-D Praha, K Měchurce 12, Praha 5, 158 00
•    Délka trasy: cca 200 km
•    Registrace mailem na: challenge@harley-davidson-praha.cz
•    Info & aktuality: Facebook H-D Praha Challenge 2 

Jak to přesně funguje? 

Každý jezdec dostane před startem souřadnice 10 průjezdních bodů a chytrou krabičku, která bude sledovat jeho polohu a měřit ujetou vzdálenost. Tvým úkolem je naplánovat a projet co nejkratší trasu. Ale pozor, žádné zkratky lesem, jedeme pouze po silnicích I., II. a III. třídy!
Startovné pro fyzické osoby je 1 000 Kč, pro reprezentanty firem 10 000 Kč. Vybrané startovné se rozdělí na půl. Polovinu bere vítěz, druhá polovina jde na dobročinný projekt Nedoklubko z.s., dobročinnou organizaci, která pomáhá rodinám nedonošených dětí. Veškeré náklady spojené s pořádáním akce hradí H-D Praha. 

Zaregistruj se!

Jméno, telefon a info, jestli se registruješ jako soukromá osoba nebo firma pošli mailem na adresu: challenge@harley-davidson-praha.cz
Obratem ti pošleme platební údaje. Neváhej, bude to letos první moto akce roku!

PODROBNÁ PRAVIDLA 
Smluvní podmínky účasti v charitativním závodu Harley-Davidson Praha Challenge konaného 24. 4. 2021

Úvod
1.1. Organizátorem tohoto závodu je společnost Klasik Moto, a.s., IČ: 25735781, s registrovaným sídlem U Šalamounky 769/41, Praha, Česká republika.
1.2. Registrací do závodu vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami.
Účast v závodu
2.1. Šance vyhrát závod je otevřená všem, kdo jsou starší 18 let a vlastní platný řidičský průkaz k řízení motocyklů. 
Registrace soutěžících
3.1. K účasti v tomto závodu musí uchazeči provést registraci a zaplatit startovné nejpozději v den závodu. Startovné je pro fyzické osoby 1.000 Kč s DPH a pro právnické osoby 10.000 Kč bez DPH. Právnická osoba bude uvedena jako partner závodu. 
Průběh závodu
4.1. Jednotlivý účastník se může závodu účastnit pouze po předchozí registraci.
4.2. Každý účastník závodu obdrží před startem souřadnice desíti průjezdních bodů a trackovací jednotku Trexee, která bude sledovat jeho polohu a měřit ujetou vzdálenost. Úkolem je naplánovat a projet souřadnice nejkratší trasou. Je povoleno jet pouze po silnicích I., II. a III. třídy. Závod se jede v běžném silničním provozu. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platné  předpisy o provozu na pozemních komunikacích ČR, řídit se pokyny pořadatele a dbát bezpečnosti své i dalších účastníků silničního provozu. 
4.3. Závod se koná 24. 4. 2021, start i cíl je dvůr pražského dealerství H-D na adrese Klasik Moto, a.s., U Šalamounky 769/41, Praha.
 
Vítěz a výhra
5.1. Vítězem se stává účastník, který projede všech 10 průjezdních bodů a zároveň urazí při jejich průjezdu nejkratší trasu. Výsledný čas nehraje roli. Vítěz závodu vyhrává polovinu částky celkově vybraného startovného. Druhá polovina jde na 1 charitativní projekt, který bude zveřejněn nejpozději v den závodu před jeho započetím. O konečném vítězi rozhoduje komise společnosti Klasik Moto, a.s.
5.2. Veškeré případné další náklady, které účastníkům vzniknou při účasti na této akci, ponese sám účastník. Výhru nelze vymáhat právní cestou..  
 
Ostatní ujednání 
6.1. Od vítěze může být vyžadována přiměřená účast v propagaci ve spojení se závodem včetně publikování jména, fotografie a zeměpisné lokality. Účast v závodu znamená vyjádření souhlasu s tímto požadavkem.
6.2. Společnost Klasik Moto, a.s., si vyhrazuje právo upravit pravidla závodu, včetně změny data závodu, kdykoli závod zrušit, pokud si to vyžádají okolnosti mimo její kontrolu, a zrušit udělení ceny v případě zjištění nedodržení pravidel.
6.3. Společnost Klasik Moto, a.s., nenese žádnou odpovědnost za registrace, které nejsou vyplněné, došlo k jejich ztrátě nebo zpoždění platby za registraci z jakéhokoli důvodu.
6.4. Účastí v tomto závodu vyjadřujete bezvýhradný souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud potřebujete nějakou pomoc nebo máte jakékoliv otázky týkající se pravidel, obraťte se na Klasik Moto, a.s., U Šalamounky 769/41, Praha, Česká republika.
 

Lenka Wehrenberg
Marketing & komunikace
lenka@evilteam.cz
+420 731 878 788